Školní exkurze

Učitelé anglického jazyka jsou společně se svými studenty srdečně zváni k návštěvě Oddělení cizojazyčné literatury SVKUL. Je třeba však každou exkurzi nahlásit předem, abychom mohli zajistit vhodnou formu a obsah prezentace našeho oddělení.

Každá školní skupina si může předem vybrat z několika nabízených programů:

OBECNÁ PREZENTACE: ČAS cca 30 – 60 min

Studentům budou představeny všechny služby Oddělení cizojazyčné literatury včetně podmínek členství v knihovně. Nicméně nejpodstatnější část celé prezentace se věnuje fondu oddělení. S přihlédnutím ke specifickým potřebám studentů si společně projdeme zdroje, které OCL nabízí. Budeme se snažit podnítit zájem o četbu jak adaptovaných románů, tak knih v originální verzi. Vždy se zmiňujeme také o možnosti zapůjčení přípravných materiálů a složení mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny v knihovně. Studentům k tomuto účelu bude nabídnuta řada přípravných materiálů včetně testů z minulých let. Po domluvě s vyučujícím je také možné jako doplněk výuky promítnout krátké video v angličtině (výhradně pro výukové účely).

PREZENTACE O ZKOUŠKÁCH: ČAS  30 min

Tato prezentace je zaměřena na Cambridgeské zkoušky, které organizuje oddělení cizojayčné literatury SVKUL ve spolupráci s http://www.elec.eu/ . Nejprve dostanou studenti obecné informace o těchto zkouškách a poté se budeme věnovat určité zkoušce, o kterou mají studenti zájem.