Open English Club on – line!

Vzhledem k mimořádným opatřením se setkávání Open english club(u) konají on – line. Pro odkaz kontaktujte: hanasimonhome@gmail.com