Seminář: Vyrábíme v hodině cizích jazyků

PÁTEK 8. DUBNA 2016, 9:00 – 14:00, PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL, W. CHURCHILLA 3

Seminář pro učitele cizích jazyků na  ZŠ, SŠ a JŠ

Lektor: Mgr. Lucie Čechová (členka představenstva Spolku učitelů a germanistů NJ ČR, 1. místo v celorepublikové soutěži Cena pro učitele NJ 2014, Zvláštní ocenění rakouského ministerstva školství v soutěži Cena pro učitele NJ 2013)

Obsah semináře: V semináři se účastnící seznámí s různými možnostmi, jak a co vyrábět při
hodině NJ, AJ a další cizích jazyků tak, aby si žáci usnadnili osvojování cizího jazyka a to nejen
gramatických struktur, ale i slovní zásoby a aby byli schopni lépe a bez zábran komunikovat.
Jednoduché výrobky, které si žáci sami vytvoří, nebudou náročné ani finančně, ani časově a
pomohou zejména haptickým žákům při výuce, aby si abstraktní a špatně uchopitelné struktury
zapamatovali. Nespornou výhodou je, že výrobky žákům zůstanou, a tak se k nim mohou kdykoli
vracet nejen ve výuce, ale i doma při procvičování. Výrobky jsou koncipovány tematicky dle RVP
a různých stupňů ERRJ. Mezi tématy se objeví například výrobky k počasí, zvířatům, časování
sloves, skládání vět, ad.

Seminář je akreditován MŠMT, všichni účastníci obdrží po jeho ukončení certifikát o jeho absolvování.

Bližší informace k přihlášce a ceně semináře naleznete zde Pozvánka

Začátek akce: 08. 04. 2016