Pravidla chování v knihovně

S ohledem na přetrvávající pandemickou situaci je při návštěvě knihovny nutné dodržovat všechna platná protiepidemická opatření.

Pravidla chování v knihovně

  • Do knihovny vstupujte pouze s nasazeným respirátorem (nebo jinou schválenou ochranou dýchacích cest).
  • Před vstupem do knihovny aplikujte dezinfekci na ruce.
  • Dodržujte bezpečné dvoumetrové rozestupy.
  • Respektujte omezení maximálního počtu osob v jednotlivých odděleních (1 osoba na 10 m2).
  • V maximální možné míře využívejte self-chceck a návratový automat.
  • Omezte pobyt v knihovně na nezbytně nutnou dobu.
  • Pokud na sobě pociťujete příznaky infekčního onemocnění, odložte prosím návštěvu knihovny na jindy. Vše neodkladné s vámi rádi vyřešíme po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

Od 10. 2. 2022 se při návštěvě našich akcí nemusíte prokazovat dokladem o bezinfekčnosti.

 

 

 

 

 

 

Začátek akce: 10. 02. 2022
Konec akce: 30. 03. 2022