Seminář nakladatelství Hueber Verlag – NĚMČINA JE SUPER!

ČTVRTEK 19. LISTOPADU 2015, 13:00 – 16:00, PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL, W. CHURCHILLA 3

Seminář pro učitele německého jazyka – 13.00 – 16. 00

Lektor: Friderike Komárek

Téma: NĚMČINA JE SUPER! – SEMINÁŘ K MOTIVACI ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Němčina je super – a v pohodě!
Největší motivací je pro naše žáky úspěch. Čím rychleji se naučí komunikovat, čím více
úspěchů zažijí, tím raději budou chodit na hodiny němčiny. Na tuto zdánlivou samozřejmost se někdy v běžném školním provozu zapomíná.
V semináři si ukážeme, jak může probíhat činnostně orientovaná výuka, při níž se procvičují pomocí pestrých a zábavných úkolů všechny dovednosti. Jak dosáhnout toho, aby žáci od první hodiny mluvili německy a podařilo se automatizovat správné používání gramatických struktur a komunikačních prostředků? Které aktivity jsou věkově vhodné a efektivní? A jak šikovně pracovat se slovní zásobou a fonetikou, aby v hlavách „uvízlo“ co nejvíce? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi s lektorkou, která má bohaté zkušenosti s výukou němčiny na střední škole a je spoluautorkou a redaktorkou učebnice Super!.

Účastníci semináře obdrží volný výtisk učebnice Super! a certifikát.

Za seminář se nevybírá žádný poplatek. Seminář je akreditován MŠMT.

Bližší informace a přihlášku naleznete zde Pozvánka Ústí 19. 11. Němčina je Super!

Začátek akce: 19. 11. 2015, 13:00
Konec akce: 19. 11. 2015, 16:00