Jak porozumět výsledkům u zkoušek Cambridge English? Co je Cambridge English Scale?

Od roku 2015 se k reportování výsledků u cambridgeských zkoušek používá stupnice hodnoceníCambridge English Scale. Proč stupnice a jak se liší od standardizovaného skóre? Jak se stupnice vztahuje ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERR)? Jak převést výsledky z cvičných testů na stupnici Cambridge English Scale, abyste zjistili,zda jsou studenti připraveni na danou úroveň zkoušky?

Jak správně interpretovat výsledky u zkoušek Cambridge English na všech úrovních se dozvíte v odkazu zde:https://www.cambridgeenglish.org/cz/exams-and-tests/cambridge-english-scale/

Začátek akce: 01. 11. 2019
Konec akce: 28. 06. 2020