Den pro lepší angličtinu

20-26.9. 2019 přednáškový sál 3. patro, W. CHURCHILLA 3

Den pro lepší angličtinu je motivační tématický program určený žákyním a žákům základních škol, jehož cílem je popularizace znalosti anglického jazyka jako důležitého faktoru úspěchu v (nejen) profesním životě.

Máme pro děti od 5. do 8. třídy připravené hry, které je provedou napínavým příběhem. V něm je potřeba splnit několik dílčích úkolů, získat indicie a splnit celkovou misi. To vše v angličtině, přiměřeně věku a dovednostem dětí. Na hodinu se ocitneme v anglicky mluvícím světě, kde se jinou řečí nedomluvíme.

Hra respektuje jazykové úrovně podle CEFR a vychází z principů jazykových zkoušek Cambridge English. Děti v rámci hry použijí všechny potřebné dovednosti – porozumění čtenému i mluvenému slovu, gramatiku a slovní zásobu na své úrovni, slovní i písemný projev. Pracují ve skupinách a na závěr dostanou malou odměnu.

Registrujte svou třídu na konkrétní hodinu v Severočeské vědecké knihovně na telefonním čísle 475209126 (Odd. Cizojazyčné literatury), e-mailové adrese: lanova@svkul.cz

Den pro lepší angličtinu je pořádán ve spolupráci Evropského centra jazykových zkoušek a Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem vždy dvakrát do roka u příležitosti Evropského dne jazyků (26. září) a na jaře Den anglického jazyka (23.4).
Den pro lepší angličtinu má dětem ukázat, že angličtina není jen předmětem ve škole, ale v prvé řadě funkčním komunikačním prostředkem, jehož prostřednictvím lze dosahovat reálných cílů mimo školu, a který může fungovat do jisté míry nezávisle na školním prospěchu. Den pro lepší angličtinu má dětem pomoci najít a použít komunikační strategie v cizím jazyce a celkově je dále pozitivně motivovat k učení.
Autorem projektu je Evropské centrum jazykových zkoušek.

Začátek akce: 10. 09. 2019
Konec akce: 28. 09. 2019