Změny v provozu knihovny od 28. 6.

V souvislosti s rozvolněním vládních opatření platí od pondělí 28. června nová pravidla chování v knihovně. Změny se týkají především pobytu v knihovně, který již není omezen na 30 minut, a zvýšení maximálního počtu osob v jednotlivých odděleních.

Pravidla chování v knihovně

  • Do knihovny vstupujte pouze s nasazeným respirátorem (nebo jinou schválenou ochranou dýchacích cest).
  • Před vstupem do knihovny aplikujte dezinfekci na ruce.
  • Dodržujte bezpečné dvoumetrové rozestupy.
  • Respektujte omezení maximálního počtu osob v jednotlivých odděleních (1 osoba na 10 m2).
  • V maximální možné míře využívejte self-chceck a návratový automat.
  • Omezte pobyt v knihovně na nezbytně nutnou dobu.
  • Pokud na sobě pociťujete příznaky infekčního onemocnění, odložte prosím návštěvu knihovny na jindy.
  • Vše neodkladné s vámi rádi vyřešíme po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu.

 

 

 

 

 

 

Začátek akce: 01. 07. 2021
Konec akce: 25. 08. 2021