Black Lives Matter

Termín: 23. 11. 2022
Čas: 17.00
Místo: Velká Hradební 49, Multifunkční sál
Vstupné: zdarma

„I can’t breathe,“ „Hands Up Don’t Shoot,“ „I’m not a racist, but…“ All these sayings have become associated with the dramatic social movement in the United States „Black Lives Matter.“ Learn about the movement’s roots in the earlier Civil Rights movement, understand the media circus around key events in Black Lives Matter, and hear from activists and protesters who participated in the first marches and demonstrations in major U.S. cities. Descriptions and portrayals of death and violence may not be suitable for all audience members.

„Nemůžu dýchat,“ „Ruce nahoru, nestřílejte,“ „Nejsem rasista, ale…“ Všechny tyto výroky jsou spojené s dramatickým společenským hnutím ve Spojených státech „Black Lives Matter.“. Na této přednášce se dozvíte o kořenech prvních hnutí za občanská práva, porozumíte mediálnímu cirkusu kolem klíčových událostí v Black Lives Matter a uslyšíte o zkušenostech aktivistů a demonstrantů, kteří se účastnili prvních protestů ve velkých městech USA.

Začátek akce: 23. 11. 2022