Přihláška na pretest

Vyplněním této přihlášky se zavazujete k účasti na pretestu na náklady Cambridge ESOL Examinations. V případě, že se ze závažných důvodů nebudete moci pretestu zúčastnit , neprodleně tento fakt oznamte oddělení cizojazyčné literatury SVKUL na adresu ocl@svkul.cz. Při překročení kapacity budou upřednostňováni kandidáti s PLATNOU REGISTRACÍ v OCL SVKUL.

Upozornění:

Každý zájemce bude do 5 dnů kontaktován a bude mu sděleno, zda byl přijat jako účastník či jako náhradník. Pokud neobdržíte žádný potvrzovací e-mail nebo telefonát o Vaší účasti na pretestingu, nemůžete Vaši přihlášku považovat za vyřízenou! Pět dní před pretestem očekávejte e-mail, kde budete požádáni o potvrzení účasti. V případě, že na tento e-mail v daném termínu neodpovíte, budete automaticky vyřazeni z účastnické listiny. Často se vyskytují případy, kdy se někteří účastnící omlouvají z pretestu, proto několik dní před termínem pretestu budou ti nejrychlejší z náhradníků vyzváni k účasti na testování. Pokud budete přihlášeni na pretest a nebudete se moci zúčastnit, jste povinni tuto skutečnost nahlásit pracovníkům OCL SVKUL.

Uvedené časy jsou orientační!

FCE PRETEST, 15 kandidátů, 2.listopadu 2022 – dostupné části budou upřesněny později

Multifunkční sál V. Hradební 49 (1. patro), pouze pro zvané

 REGISTRACE 8:15 8:30
ANCHOR TEST 8:30 8:40
READING & USE OF ENGLISH
8:40 9:40
WRITING
9:50 10:50

 PET PRETEST – 15 kandidátů, 9. listopadu 2022 – dostupné části budou zveřejněny později

Multifunkční sál V. Hradební 49, pouze pro zvané

REGISTRACE 8:15 8:30
ANCHOR TEST  8:30 8:45
READING 8:45 9:30
LISTENING 9:30 10:00
WRITING 10:15 11:00

CAE PRETEST, – není k dispozici

učebna Velká Hradební 45 (1. patro – všeob. studovna), pouze pro zvané

REGISTRACE 8:15 8:30
ANCHOR TEST 8:30 8:45
8:45 9:35
9:40 10:10
10:20 11:00

Údaje o žadateliMužŽena


CAEFCEPET